Sentralbord: 23 06 93 60

PFT velger Elite Service Partner AS

PFT velger Elite Service Partner AS

Etter en utfordrende anbudsprosess, ble det i desember 2016 klart at vi hadde vunnet anbudet om levering av tjenester til de fleste av Politiets fellestjenesters åtte regioner. Kontrakten ble skrevet 3. januar og oppstart var i hovedsak 1. februar på over 100 lokasjoner.

Politiets fellestjenester er politiets nasjonale kompetanse- og servicesenter innenfor områdene materiell og logistikk, eiendom bygg og anlegg (EBA), samband, anskaffelser og juridisk rådgivning. Virksomheten er underlagt Politidirektoratet.

Dette var meget spennende, men gav oss også en real utfordring! Politiattester skulle på plass for samtlige medarbeidere. Oppdragene skulle planlegges. Grundige befaringer, valg av utstyr og maskiner — og en rekke andre forhold måtte tas hånd om.

Det ble etablert en oppstartgruppe hvor kommunikasjonslinjer til alle involverte driftssjefer kom på plass og arbeidet var i gang.

Med glød og engasjement fra prosjektansvarlige og de lokale driftskontorene er oppstart 1. februar nå gjennomført nærmest uten avvik.

Elite Service Partner AS takker for den tillit som er vist og ser fram til et langt og godt samarbeid med Politiets fellestjenester.

Odd Kristian Pedersen
Markedssjef

Hovedkontor:

Elite Service Partner AS
Ramstadsletta 3
1363 Høvik

Telefon: 23 06 93 60

Vi takker for oppdraget:

Finn oss:

Elite Service Partner AS bruker informasjonskapsler.