Styrets leder

Styreformann og eier
Steinar Myklebust
steinar.myklebust@elite.as

Ledergruppen

Administrerende direktør
Roger Tveide
roger.tveide@elite.as

Driftssjef
Cato Aulie
cato.aulie@elite.as

Salgssjef
Arvid Sivertsen
arvid.sivertsen@elite.as

Økonomisjef
Kjetil Jørandrud Sveen
kjetil.sveen@elite.as

HR Ansvarlig
Beate Holm
beate.holm@elite.as

Markedssjef
Odd Kristian Pedersen
odd.kristian.pedersen@elite.as

Kvalitet og system
Tommy Christiansen
tommy.christiansen@elite.as

Regionsleder Vest
Arvid Orre
arvid.orre@elite.as

Regionsleder Sør-Øst
Frode Myklebust
frode.myklebust@elite.as

Regionsleder Østlandet
Ingar Storholt
ingar.storholt@elite.as

Regionsleder Oslo-Akershus
Frode Hermandsen
frode.hermandsen@elite.as

Regionsleder Nord & Midt-Norge
Stig Ovesen
stig.ovesen@elite.as