ESP kjøper AAS Norway AS

ESP kjøper AAS Norway AS

Fra og med medio april har Elite Service Partner AS kjøpt og overtatt 100% av aksjene i selskapet Aviation & Airport Services Norway AS (AAS).

AAS så sin begynnelse vinteren 2015 da vi vant anbudsrunden med SAS i sterk konkurranse med 11 andre selskaper. Kontrakten innebærer flyrenhold for 18 flyselskaper på 11 norske flyplasser.

Oppstarten av oppdraget gikk over all forventning og selv om det har vært en bratt læringskurve siden den gang får tjenestene vi leverer svært gode tilbakemeldinger fra brukerne.

Som et ledd i utviklingen av selskapet startet arbeidet med SLFF godkjenning i 2017. SLFF godkjenning betyr «sikkerhetsgodkjent leverandør av forsyninger til flyvningen». Forsyninger, eller det som heter inflight supplies, er varer som magasiner, papir, kjemi, forbruksmateriell etc som blir levert på flyet. Med en SLFF godkjenning kan vi levere flere tjenester til flyene som igjen vil bidra til en mer komplett leveranse.

For øyeblikket har vi SLFF godkjenning på 7 flyplasser, målet på sikt er 11 flyplasser.