EliteBloggen

PFT hever kontrakten med Elite Service Partner AS

PFT hever kontrakten med Elite Service Partner AS

Den 13. desember ble vi dessverre informert om at Politiets Fellestjenester valgte å heve kontrakten med Elite Service Partner om levering av renholdstjenester. Bakgrunnen var en revisjonsrapport fra revisjonsfirmaet Ernst & Young som pekte på forhold som ble tolket som brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår

Les mer

Renholderens dag

Renholderens dag

I dag ønsker vi å takke de 2290 ansatte i Elite Service Partner AS som jobber med renholdsfaget. Første mandag i desember er renholderens dag og vi ønsker å markere hvor viktig renholderens arbeid er og si tusen takk til alle som jobber med renhold for den

Les mer

Nye medarbeider i hygiene divisjonen

Nye medarbeider i hygiene divisjonen

Bilde: Nederst fra venstre: Tor S. B. Andresen. Fra høyre ser du:  Lene Jæger, Jeanette Kristensen, Magnus Gudbergsson, Heidi Hadberg Olsen og Fred S Gyldenaas. Det hyggelig å kunne presentere nye, spreke, flinke og engasjerte fulltime medarbeidere til hygiene divisjonen i Elite Service Partner AS. Vi har flere nye medarbeidere. Nye

Les mer

Nytt oppkjøp – Norsk Offshore Catering AS

Nytt oppkjøp - Norsk Offshore Catering AS

25.10.2018 signerte Elite Service Partner AS (ESP AS) kontrakt om kjøp av Norsk Offshore Catering AS (NOC). Gjennomføring av transaksjonen er betinget av godkjennelse fra Konkurransetilsynet. Det forestående oppkjøpet er et ledd i ESP AS strategi om etablering i offshoresektoren og vil bli det største oppkjøpet foretatt

Les mer

Lavt sykefravær i Flekkefjord

Lavt sykefravær i Flekkefjord

Elite Service Partner AS, Flekkefjord har funnet en god oppskrift på lavt fravær og høy trivsel. På nettsidene til idebanken.org kan vi lese en flott artikkel om arbeidsmiljøet og det lave sykefraværet ved vårt driftskontor i Flekkefjord. Avdelingen har et sykefravær som er langt under gjennomsnittet i

Les mer

Oppkjøp på Skjervøy

Oppkjøp på Skjervøy

Elite Service Partner AS styrker sin posisjon i Nord-Norge. Den 1. november 2017 overtok vi selskapet Renholdsservice AS, Skjervøy. Renholdsservice AS ble etablert i 1984, har nå 85 ansatte og en omsetning på ca 30 millioner kroner i året. Selskapets tjenester omfatter: Renholdsservice AS har fram til

Les mer

Nytt oppkjøp på Østlandet

Nytt oppkjøp på Østlandet

Den 01.06.2017 overtok Elite Service Partner AS 70% av aksjene i TBB Eiendomsdrift AS på Lørenskog. Selskapet har 28 ansatte og i 2016 omsatte de for 31 millioner kroner. TBB Eiendomsdrift AS er en solid bedrift hvor forretningsidéen er «med kompetente ressurser, drifte og utvikle bygg og

Les mer

Facility Management til NAV

Facility Management til NAV

Etter skarp konkurranse med andre store aktører i bransjen, ble Elite Service Partner AS den 2. mai 2017 tildelt kontraktene for levering av Facility Management til NAV i regionene SØR, VEST og NORD. Til sammen utgjør disse tre kontraktene – 312 lokasjoner! Elite Service Partner AS skal

Les mer

Økt kompetanse på INSTA 800

Økt kompetanse på INSTA 800

På bakgrunn av stigende etterspørsel, besluttet bedriften høsten 2016 å øke den interne kompetansen på INSTA 800. Høsten 2016 fikk flere medarbeidere tilbud om skolering i kunnskapsnivåene 3 og 4. Konsulentbedriften Ren-Consult AS hadde alle disse medarbeiderne på kurs, og satsingen har gitt svært gode resultater. Hele

Les mer

Ny brosjyre – 2017

Ny brosjyre - 2017

Elite Service Partner AS lanserer ny brosjyre for 2017. Katalogen inneholder oppdatert informasjon om våre tjenester, samt gode grunner til hvorfor du trygt kan velge oss som din serviceleverandør. Vi tar service alvorlig – og garanterer 100% utførelse av avtalte serviceoppgaver. Stor servicestab og topp moderne IKT-systemer

Les mer
Meld deg på vårt nyhetsbrev:

Finn oss:
Vår visjon:

Vi takker for oppdraget:
AVINOR - Ålesund Lufthavn
NIBIO - Ås
KIWI Bondi - Asker
Junkerdal Tollsted - Røkland
Følg oss: