Kvalitet – hva er det?

kvalitet
Bruker ikke du også begrepet «kvalitet» når du skal kjøpe deg en ny sykkel eller et nytt klesplagg? Helt sikkert! Du har jo visse krav til produktet du skal kjøpe, og det er disse «egenskapene» du sikter til når du spør selgeren: «Er dette god kvalitet?»

Hva bør bedrifter som leverer tjenester mene om kvalitet? Ifølge ISO 9001:2008, som er en standard for kvalitetsstyring, defineres ordet «kvalitet» som «i hvilken grad en samling av iboende egenskaper oppfyller krav». Det betyr altså at det må utarbeides krav til et produkt – en leveranse. Slike krav kan kjøper selv utarbeide, eller det kan gjøres i samarbeid med leverandøren.

Et kvalitetsstyringssystem viser hvordan virksomheten styrer prosesser eller aktiviteter for å kunne levere produktet slik at det tilfredsstiller de bestemte kravene til kvalitet. ISO 9001 er standarden som beskriver kravene til et slikt system.

Hva er dine krav til regelmessig renhold eller til vaktmestertjenester i dine lokaler? Kunne du tenke deg å kjøpe slike tjenester fra en leverandør som har et sertifisert kvalitetsstyringssystem? I så fall ønsker vi deg velkommen til å ta kontakt med Elite Service Partner AS. Vi vil gjerne bevise at praksisen stemmer med teorien!

ISO 9001-sertifisering er et bevis på at vår bedrift jobber aktivt for å møte krav og forventninger til kvalitet og kundetilfredshet.

Vi har valgt å sertifisere våre ledelsessystemer for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø. Klikk på overskriften nedenfor for å lese mer om sertifiseringen for kvalitet.

NS-EN ISO 9001 : 2015 - Kvalitet