PFT hever kontrakten med Elite Service Partner AS

Den 13. desember ble vi dessverre informert om at Politiets Fellestjenester valgte å heve kontrakten med Elite Service Partner om levering av renholdstjenester. Bakgrunnen var en revisjonsrapport fra revisjonsfirmaet Ernst & Young som pekte på forhold som ble tolket som brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår for ansatte. Kontrakten mellom PFT og Elite Service Partner inneholdt bestemmelser knyttet til kundens såkalte påseplikt, og revisjonen ble gjennomført som følge av dette avtalepunktet.

Elite Service Partner beklager på det sterkeste at medarbeidere og kunder er blitt berørt av en svikt i våre rutiner. Vi er oppriktig lei oss og jobber med full styrke for å eliminere årsakene til at denne situasjonen har oppstått. Administrerende direktør og ledelsen i bedriften vil forsikre alle om at arbeidet har høyeste prioritet, og slik vil det være i tiden framover. Vi samarbeider selvsagt med overtagende selskap for å sikre at overgangen skjer med minst mulig ulempe for oppdragsgiver.

Vi ønsker å understreke at alle ansatte blir ivaretatt. I tråd med bedriftens verdier er det uakseptabelt at det oppstår avvik fra kravene til arbeidsvilkår. 

Flere forhold i saken har dessverre ikke blitt korrekt fremstilt, men Elite Service Partner er en ansvarlig arbeidsgiver som innrømmer at det har forekommet avvik. Vi makter imidlertid å bruke de ressurser som er nødvendige for at samtlige krav til lønns- og arbeidsvilkår skal innfris, noe som er en selvfølge.

I Elite Service Partner jobbes det kontinuerlig med forbedring av arbeidsprosesser. For eksempel  erstattes nå enkelte manuelle personalrutiner med digitale løsninger for bedre å sikre samtlige krav til dokumentasjon. Slike tiltak vil komme alle våre medarbeidere og oppdragsgivere til gode.

Kravene som stilles til renholdsvirksomheter og de ordningene som regulerer bransjen, har hele tiden vært ønsket velkommen av Elite Service Partner. Vi vet at det virker.

I påvente av nye digitale løsninger har vi nå erfart at manuelle rutiner kan gjøre en bedrift sårbar. Det gjør vi noe med fordi vi for enhver pris ønsker å ta vare på våre medarbeidere og våre kunder.

Har du behov for mer informasjon kan du kontakte Tommy Christiansen på telefon 23 06 93 60.

 HVA ER PÅSEPLIKT?

Oppdragsgivere skal påse at allmenngjøringsforskriftene følges av underleverandører i bransjer der disse forskriftene gjelder. De har også en plikt til å informere underleverandører om lønns- og arbeidsvilkår som følger av disse forskriftene. Forskriften pålegger oppdragsgiver to sentrale plikter ved bruk av underleverandører og entreprenører:

– Plikt til å informere entreprenører eller underleverandører om lønns- og arbeidsvilkår

– Plikt til å påse at allmenngjøringsforskrifter etterleves

Les mer om påseplikten her.